myRakan.com

Kalkulator Anggaran Dividen ASB + Bonus ASB + Zakat

Kira kekayaan hasil simpanan saya untuk jangkamasa tahun
dengan andaian kadar dividen sen dan bonus sen untuk setiap unit saham
Saya nak mula menyimpan pada bulan dengan wang permulaan sejumlah RM
Dengan tambahan simpanan sebanyak RM setiap bulan
Kira zakat saya tiap2 tahun berdasarkan nisab pada kadar RM . (Letak 0 jika x mahu kira zakat)
Kira sekarang jugak

Andaian:
• kiraaan dari kalkulator ini adalah anggaran sahaja.
• kalkulator ini menganggar dividen dan bonus dari tahun semasa ke tahun² kehadapan.
• andaian bahawa dividen & bonus dibayar dan dimasukkan ke dalam akaun pada bulan januari tahun berikutnya.
• andaian bahawa sumber lain digunakan utk bayaran zakat. bayaran zakat tidak ditolak dari simpanan ASB.
• andaian bahawa kiraan haul zakat genap pada Januari tiap² tahun.
• bonus asb sukar dikira dengan tepat disini kerana kiraan bonus memerlukan data simpanan untuk sepuluh tahun terdahulu.

Lain² Tentang ASB
• had permulaan pelaburan ASB adalah sebanyak RM200,000.
• had pelaburan ini akan meningkat dengan pertambahan dividen, bonus, pindah milik pusaka.
• formula dividen = jumlah baki minima setiap bulan untuk tahun tersebut/12 x kadar dividen asb
• formula bonus = jumlah baki minima setiap bulan bagi tempoh sepuluh tahun lalu/120 x kadar bonus asb
• lebih lama lebih banyak bonus yang ada perolehi kerana formula bonus mengambil kira jumlah simpanan anda sehingga sepuluh tahun kebelakang.


Sejarah dividen & bonus ASB
Pengunjung - 692158 orang
Dikemaskini pada: 21 February 2017, NikMNM
Pautan lain: Kadar Cukai JalanKalkulator ASBKalendar Cuti UmumKalkulator KeretaSejarah Dividen Tabung HajiKomuniti myRakanKalkulator Dividen KWSPPRS FrekuensiPerubahan Harga PetrolWaktu Solat